fjframtid2
Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen.

Sveriges fjärrvärmebolag står inför en tuff utmaning. De spelregler som gällt under nästan 60 år kommer inom snar framtid att förändra marknaden och dess villkor. Det krävs ett rejält arbete för att möta utmaningarna. Det krävs noggranna förberedelser!

Programmet Klara. Färdiga. Gå! är framtaget för att hjälpa dig och ditt företag att vara vältränad och beredd att hantera den nya framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillsammans lägger vi upp taktik för dig och ditt företag.


Så här säger en av deltagarna som genomfört programmet:

”Jag är övertygad om att fjärrvärmebranschen måste lyfta sig både när det gäller att vässa erbjudanden, tänka i nya banor och att få medarbetare att agera i en ny riktning. Vi, bransch och företag, behöver utveckla våra affärsmodeller nu för att kraftfullt möta konkurrenter och omvärld. Här utvecklas individer och våra företag genom vi fokuserar på vår affär. Detta är en unik branschgemensam kraftsamling där vår bransch är en vinnare också på  framtidens värmemarknad.”

Patrik Hermansson, ansvarig för affärsutveckling, Öresundskraft


Besök programmets hemsida för mer information, klicka här.


Ladda ned en informationsfolder om programmet, klicka här.