Hej och välkommen till Sahlins Gebit AB – ett företag med expertis inom energisektorn och managementfrågor. Vi som arbetar på Sahlins Gebit är Thore Sahlin, Carina Bergsten Sahlin och Göran Sahlin. Nedan kan du läsa om vår bakgrund och erfarenheter.

 

thore
Thore Sahlin

har lång erfarenhet av ledande befattningar inom energibranschen.

Yrkesroller
• Vice VD Göteborg Energi, 1997-2011
• VD Partille Energi, 1996-2011
• Marknadsdirektör Göteborg Energi, 1994-1997
• Ansvarig för Strategisk Planering Göteborg Energi, 1992-1994

Sammanlagt 40 års erfarenhet av energibranschen.

Branschroller
• Ordförande i branschorganisationen Svensk Fjärrvärme 2003-2011.
• Styrelseledamot i Euro Heat & Power 2006-2010.
• President i den nordiska branschorganisationen Nordvärme 2003- 2006.
• Styrelseledamot i Svensk Fjärrvärme 2001-2003 och Nordvärme 2006-2011.
• Ordförande i Fjärrsyn, forskningsorganisationen för Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten 2003-2011.
• Ordförande i Elan, ett forskningsprojekt inom Elforsk 1999-2010
• Ordförande i Svensk Fjärrvärmes Marknadsråd 1995-1999.
• Ledamot i Eurolectrics Marketing Committee 1995-1999.

Styrelseerfarenheter
• Ordförande I Svensk Fjärrvärme Service AB 2003-2011
• Ledamot i ett stort antal styrelser inom energibranschen som Alingsås Energi, Falbygdens Energi, Lerum Fjärrvärme, Plusenergi, Din El, Ale Energi och Gothnet.
• Ledamot i SNS för västra Sverige

Exempel på större projektuppdrag
Inhyrd VD i bredbands- och kabel TV-bolag för att vända förlust till vinst, pågår.
• Analys av energitjänstverksamhet.
• Medverkan i forskningsprojekt om fjärrvärmens affärsmodeller.
• Affärsutveckling för ett flertal bolag.
• Analys av den svenska oljemarknaden.
• Analys av den svenska elhandelsmarknaden.
• Drivit ett stort rationaliseringsprojekt som frigjorde 150 Mkr/år.
• Drivit igenom en strategisk IT-plan för koncernen och styrt genomförandet.
• Genomfört och kontinuerligt drivit koncernens affärsplanearbete.
• Förhandlat och genomfört uppdelningen av Plusenergi, ett delägt elhandelsbolag.
• Förhandlat och bildat Fordonsgas, ett delägt bolag som säljer fordonsgas i gasmackar i västra Sverige.
• Genomfört bildande av Gothnet, ett bredbandsbolag i västra Sverige.
• Förhandlat och genomfört en sammanslagning av elhandelsverksamheterna i Vattenfall och Göteborg Energi.
• Förhandlat och genomfört köp av hela eller delar av Alingsås Energi, Lerum Fjärrvärme, Ale Energi, Ale Fjärrvärme, Falbygden Energi och Partille Energi.
• Styrt ett flertal organisationsförändringar på koncern-, bolags- och affärsområdesnivå.
• Skapat en personaltidning med ”barfotajournalister” d v s med helt egna resurser.
• Hållit ett stort antal föredrag med energifokus både i Sverige och i utlandet.
• Drivit ett samverkansprojekt, Aspen Accord, med deltagande av energiföretag i Sverige och Californien.

 

 


 

CB4
Carina Bergsten Sahlin

har lång erfarenhet av ledande befattningar inom energibranschen.

Fokusområden
Inom energibranschen:
• Strategiska frågor
• Verksamhetsutveckling
• Prismodeller
• Analyser/utredningar
• Kalkylering

Generellt:
• Inhyrd chef/chefsstöd
• Coaching
• Moderator
• Styrelseuppdrag
• Skriva om teknik på begriplig svenska

Yrkesroller
Inom Uddevalla Energi AB:
• Affärsområdeschef Värme, 2013-2016

Inom Göteborg Energi AB:
• Chef för biogasverksamheten, 2010-2012
• Chef för gasverksamheten (biogas, naturgas och stadsgas), 2008-2010
• Chef för gas- och vindkraftsverksamheten, 2003-2008
• Chef på Produktutveckling, 2001-2003
• Chef på AO Energis stab & processägare för fjärrvärme, 2000-2001
• Chef för Energitjänstverksamheten, 1999-2000
• Chef på Marketing-funktionen, 1996-1999

Sammantaget 30 års erfarenhet från energibranschen, varav mer än 20 i ledande befattning.

Branschroller
• Ordförande i Omvärldsrådet på Svensk Fjärrvärme, 2014-2016
• Ledamot i Omvärldsrådet på Svensk Fjärrvärme, 2013
• Ordförande i Biogassektionen på Energigas Sverige 2009-2012
• Ledamot i Biogassektionen på Energigas Sverige, 2006-2009

Styrelse- och ledningsuppdrag
• Styrelseledamot i Värnamo Energi AB, 2019-
• VD för Lidköping Biogas AB, 2010-2012
• VD för gasnätsbolaget (GEGAB),  2005-2010
• Styrelseledamot i Fordonsgas Sverige AB, 2007-2012
• Styrelseledamot i Svenskt Gastekniskt Centrum, 2008-2012
• Styrelseledamot i Sävsjö Biogas AB, 2011-2012
• Styrelseledamot i Skövde Biogas AB, 2012
• Styrelsesuppleant i GoBiGas AB, 2008-2012

Utbildning
Teknisk fysik på CTH, examen 1988

Exempel på erfarenheter
• Implementerat nya prismodeller, klimatbokslut och Prisdialog i fjärrvärmeverksamhet.
• Genomfört strategiska analyser av verksamheter.
• Utvecklat och reformerat koncerners affärsplanearbete
• Utvecklat och reformerat metoder för investeringskalkylering.
• Analyserat och utarbetat förslag till förändringar i elnätstariffer.
• Startat upp verksamheter inom produktutveckling, biogas, vindkraft och energitjänster.
• Varit delaktig i att starta upp biogasbolag.
• Deltagit i projektet för att bilda elhandelsbolaget Plusenergi.
• Ansvarat för arbetet med att anpassa verksamheten för den avreglerade gasmarknaden.
• Ansvarat för stadsgasens avveckling i Göteborg.
• Utbildad LOTS-Coach med 15 års erfarenhet av coaching av verksamhetsfrågor.