Strategiarbete:
• Akershus Energi. Second opinion på strategiplan.
• Skagerak Värme. Strategiutveckling
• Öresundskraft. Strategiutveckling och utveckling av ny verksamhet
• Växjö energi. Strategiutveckling
• Borlänge Energi. Strategiutveckling.
• Falu Energi och Vatten. Strategiutveckling.

Inhyrd VD:
• Seths. Inhyrd VD på deltid.

Analyser:
• Öresundskraft. Analys av energitjänstverksamhet.
• Internationell energikoncern med säte i EU. Analys av den svenska oljemarknaden.
• Europeisk energikoncern. Analys av den svenska elhandelsmarknaden.
• Los Energy. Analys av elmarknaden

Utbildningar:
• Svensk Fjärrvärme, branschorganisationen. Utbildning i fjärrvärmens strategier.
• Norsk Fjernvärme, branschorganisationen. Föredrag på årsmöte. Föredrag på ett flertal branschträffar.
• Utbildning i affärsutveckling för ledande befattningshavare i energibolag.
• PowerPipe. Utbildning i fjärrvärmens strategi.

Styrelseutbildningar:
• Pite Energi. Styrelseutbildning.
• Kungälv Energi. Styrelseutbildning.
• Öresundskraft. Styrelseutbildning.
• Sundsvall Energi. Styrelseutbildning
• Hedemora Energi. Styrelseutbildning.

Föredrag:
• Seminarier för ett 30-tal energibolag.

Projektledning:
• ElTel Networks

Övrigt:
• Profu. Medverkan i forskningsprojekt inom fjärrvärmesektorn.
• Gällivare Energi. Förhandlingsstöd vid samhällsomdaning.
• Falköpings kommun. Värdering av energikoncern.