Välkommen till Sahlins Gebit AB.

Managementrådgivning.
Stöd till VD.
Inhyrd som VD.

Vi har lång erfarenhet av ledarskap på olika nivåer och erbjuder rådgivning och stöd åt VD:ar och chefer. Vi kan också åta oss uppdrag som inhyrd VD eller chef under en period.


Företagsanalyser.
Strategiska analyser.
Tekniska analyser.

Med ett stort antal stora analys- och utredningsuppdrag som referens åtar vi oss gärna den typen av uppdrag. Vår kunskap inom strategiskt arbete för infrastrukturföretag är gedigen.


Organisationsutredningar.
Utbildning styrelse/ledning.
Uppstart nya verksamheter.

Vi utreder och skapar grund för utvecklingsarbete med förslag till förbättringar. Vi genomför utbildningar för styrelse/ledning och är behjälpliga vid uppstart av nya verksamheter.


Föredrag energiområdet.
Debatt- och seminarieledare.

Anlita en kunnig och karismatisk föredragshållare med expertis inom energiområdet och driven debatt- och seminarieledare hos oss. Vi åtar oss uppdrag på både svenska och engelska.


Projektledning.
Offertarbete.
Upphandlingar.

Vi erbjuder effektiv projektledning, arbete kring offerter och upphandlingar – uppgifter som vi har gedigen erfarenhet av från storföretag på ledningsnivå.

Projektering bredband.
Projektering gatubelysning.
Utförande av gatubelysning.

Med 45 års erfarenhet som grund åtar vi oss projektering av bredbandssatsningar och gatubelysningsplaner, inom det sist nämnda erbjuder vi även utförande.

Allmän behörighet el.
Besiktning av elinstallationer.

Med bred erfarenhet från elbolag, med specialitet i projektering och tekniska frågor, kan vi åta oss alla uppdrag inom elbolag från ax till limpa.
sahlin-etta